Zápis ze zasedání 2. 5. 2019

06.05.2019 18:03

1) Čtení v Mateřské škole v Hanušovicích:

termín: 6. 5. 2019, 13. 5. 2019; čas: od 9:00 hod., třída III.A

2) Školní výlet 9. tříd:

termín: 13. 5. – 14. 5. 2019, místo: Pastviny

3) Vystoupení recitačního kroužku ke Dni matek:

termín: 12. 5. 2019, místo: Kulturní dům Hanušovice, čas: od 14:00 hod.

4) Výstava SONS:

termín: 15. 5. 2019, místo: Kulturní dům Hanušovice, čas: dopoledne

5) Dopravní hřiště Mohelnice:

termín: 15. 5. 2019, určeno pro žáky 4. tříd

6) Přednáška: „Prevence neplánovaného těhotenství a interrupce“, diskuse:

termín: 20. 5. 2019, 2. – 3. hod. – 9.A, 4. – 5. hodina – 9.B; 22. 5. 2019

7) Okresní soutěž cyklistů v Mohelnici:

termín: 21. 5. 2019, určeno pro vybrané žáky 5. – 9. ročníku

8) Celodenní program pro žáky speciální třídy: Vida Brno

termín: 23. 5. 2019, čas: 8:00 – 15:00 hod.

9) Přednáška: „Kamarádi nerostou na stromě“:

termín: 24. 5. 2019, čas: 4. – 5. hod., určeno pro žáky IV.B

10) Etická dílna: „Pít či nepít“:

termín: 24. 5. 2019, čas: 3. – 4. hod., určeno pro žáky VIII.A

11) Fotografování žáků:

termín: 27. 5. 2019 – II. stupeň, 28. 5. 2019 – I. stupeň, čas: 7:45 hod.

12) Koncert pěveckého sboru v Klášterním kostele v Šumperku:

termín: 29. 5. 2019, čas: od 17:15 hod.

13) Projektový den – Enviromentální výchova – program na SZŠ v Šumperku:

termín: 30. 5. 2019, čas: 8:00 – 14:00 hod., určeno pro žáky 5. ročníku

14) Etická dílna: „Kdo se směje, nebrečí“ – prevence šikany:

termín: 31. 5. 2019, čas: 3. – 4. hod., určeno pro žáky IV.B

 

 

 

Zpracovala: PaedDr. Vladimíra Žídková

                            výchovná poradkyně školy