Zápis ze zasedání 20. 10. 2016

24.10.2016 07:12

                  

1)      Nábory profesních odborníků pro vycházející žáky:

Střední odborná škola Litovel: 21. 10. 2016

Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník: 21. 10. 2016

Střední odborná škola Šumperk; Gymnázium Jeseník: 4. 11. 2016

Obchodní akademie Šumperk: 18. 11. 2016

Odborné učiliště a Praktická škola Lipová – lázně: 25. 11. 2016

2)      Spaní ve škole:

třída: IV. B, termín: 24. 10. 2016, čas: od 18 hod.

3)      Plavecký výcvik:

2. ročník: středa; 3. ročník: čtvrtek; termín: říjen - listopad

      4)   Exkurze do Městské knihovny a Vlastivědného muzea v Šumperku:

       třída: IV. B, termín: 25. 10. 2016

5)      ,,Scholaris 2016“ – prezentační výstava středních škol Olomouckého kraje:

třída IX. A + vycházející žáci z nižších ročníků; termín: 3. 11. 2016

6)      Schůzka školní samosprávy předsedů a místopředsedů tříd 1. a 2. stupně:

termín: 28. 11. 2016; čas: 7:45 hodin; místo: multimediální učebna M1

7)      Bezpečný odchod žáků z oběda:

nebezpečí úrazu při sjíždění schodiště

8)      Komunitní kruhy:

realizace, náplň, účast školního metodika prevence na konání komunitních kruhů

9)      Příprava a realizace školního kalendáře:

školní akce, fotografie

10)  Schránka důvěry:

pochvaly, rady, náměty pro práci, návrhy, připomínky, stížnosti, upozornění

 

 

Zpracovala: PaedDr. Vladimíra Žídková

                        výchovná poradkyně školy