Zápis ze zasedání 21. 3. 2016

21.03.2016 10:24

1) Projekt Velikonoce: 23. 3. 2016 – 1. stupeň: velikonoční zvyky, výrobky – dopoledne

2) Sportovně - velikonoční odpoledne pro žáky 1. stupně a jejich rodiče na  šk. hřišti: 23. 3. 2016 v 15 hod. spjaté s prodejem nejzdařilejších velikonočních výrobků a dobrot

3) Barevný týden: 21. 3. - 23. 3. 2016 – červené pondělí, modré úterý, zelená středa

4) Etické dílny: třídy 1. stupně: „Jak překonat starosti ve škole“ – 29. 3.  2016, 4.A, 4.B

                                                „Jak se stát dobrým kamarádem“ – 1. 4. 2016, 5.A, 5.B

5) Vystoupení recitačního kroužku na Dni učitelů: 1. 4. 2016 v 16 hod. ve školní jídelně

6) Interaktivní blok: třídy 2. stupně: „Klima ve třídě“ – 7. 4. 2016, 6.A, 6.B

7) Exkurze - Planetárium + ZOO Brno: 12. 4. 2016, 6.A, 6.B

8) Exkurze - Flora Olomouc: 21. 4. 2016, 8.A, 9.A

9) Eurorebus - krajské kolo Olomouc: 21. 4. 2016, 18 vybraných žáků 2. stupně

10) Komentovaný dokument: ,,Peru a 4 strany světa‘‘: 22. 4. 2016, 7.A, 7.B – Kino Šumperk

11) Přijímací řízení na střední školy: 15. 4. 2016

12) Den Země: úklid kolem školy a okolí: 22. 4. 2016 v dop. hod., žáci 1. a 2. stupně

13) Bezpečné chování žáků o přestávkách na chodbách, při odchodu ze školní jídelny

14) Příprava na školní akademii: tvorba programu, nácvik žáky 9.A

15) Schránka důvěry: 1 stížnost – nevhodné chování žáka 4.B ke spolužačce

 

Zpracovala: PaedDr. Vladimíra Žídková

                        výchovná poradkyně školy