Zápis ze zasedání 21. 5. 2018

25.05.2018 08:55
 1. Ovoce a mléko do škol:

termín: 22. 5. 2018, 5. 6. 2018, 19. 6. 2018; určeno pro žáky I. a II. stupně

 1. Etická dílna p. Stehlíkové:“

termín: 22. 5. 2018, čas: 10.25 – 12:00 hod., určeno pro: 9. B, téma: „Hus jak ho neznáte“

termín: 23. 5. 2018, čas: 11:15 – 12:55 hod., určeno pro: 7. B, téma: „Jak přežít s rodiči“

 1. Projekt Grammy – akce Zdravíčko – Kopřivnice:

termín: 22. 5. 2018, určeno pro: žáky speciální třídy

 1. „TECHNOhrátky“ – SOU opravárenské Králíky:

termín: 23. 5. 2018, čas: 8:00 – 14:30 hod., určeno pro: žáky 8. a 9. ročníků

 1. Dopravní hřiště Mohelnice:

termín: 25. 5. 2018, čas: 7:45 – 12:00 hod., určeno pro: žáky 4. A a 4. B

 1. Fotografování žáků I. a II. stupně dle připraveného rozpisu; nejlepších žáků:

termín: 28. 5. 2018, určeno pro: II. stupeň; termín: 29. 5. 2018, určeno pro: I. stupeň

termín: 18. 6. 2018, určeno pro nejlepší žáky školy, čas: velká přestávka

 1. Exkurze do Brna – hvězdárna a ZOO:

termín: 29. 5. 2018, čas: 7:00 – 18:00 hod., určeno pro: žáky 6. A, 6. B

 1. Hanušovický slavík:

termín: 30. 5. 2018, čas: od 13:30 hod., určeno pro: žáky I. a II. stupně

 1. „Seiferos“ – ukázky dravců:

termín: 4. 6. 2018, čas: od 9: 00 hod., určeno pro: žáky I. a II. stupně

 1. Poradna pro zdraví: „Rizikové sexuální chování“

termín: 5. 6. 2018, čas: 7:45 – 9.20 hod., určeno pro: žáky 9. B

 1. Poradna pro zdraví: „Výživa, poruchy příjmu potravy“:

termín: 5. 6. 2018, čas: 9:35 – 11:10 hod., určeno pro: 7. B

 1. Školní výlety jednotlivých tříd – dle rozpisu v měsíčním plánu květen/červen:
 2. Atletika Šumperk:

termín: 7. 6. 2018, čas: 7:15 – 14:00 hod., určeno pro: vybraní žáci 4. – 5. tříd

 1. „Vědohraní“ Praha: den plný zábavy – 13. 6. 2018, určeno pro: žáky speciální třídy
 2. „Adopce na dálku“ – nabídka materiálů, poděkování za dárky pro děvčátka, dopis

 

Zpracovala: PaedDr. Vladimíra Žídková

                            výchovná poradkyně školy