Zápis ze zasedání 21. 6. 2018

22.06.2018 11:05

         

 1. Noc ve škole - 6. A za pedagogického dozoru - Mgr. F. Roch, PaedDr. V Žídková, J. Winklerová:

termín: 22. 6. – 23. 6. 2018; čas: 22. 6. 2018 od 17 hod. – 23. 6. 2018 do 9:00 hod.

 1. Závěrečná pedagogická rada:

termín: 25. 6. 2018; čas: od 13:30 hod., určena pro všechny pedagogy a asistenty pedagoga

 1. Předávání učebnic, třídnické práce:

termín: 26. 6. 2018, čas: dopoledne

 1. Nácvik školní akademie 9. ročníků v Kulturním domě v Hanušovicích:

termín: 26. 6. 2018, čas: dopoledne;, určeno: pro žáky 9. ročníku

 1. Generální zkouška na Školní akademii a zhodnocení školního roku 2017/2018:

termín: 27. 6. 2018, čas: 9.45 hod., určeno: pro všechny žáky školy, místo: KD Hanušovice

 1. Školní akademie 9. ročníků:

termín: 27. 6. 2018, čas: 17 hod., určeno pro rodiče a žáky ZŠ a MŠ Hanušovice

 1. Turistická vycházka:

termín: 28. 6. 2018, čas: dopoledne; určeno: pro žáky I. a II. stupně dle vlastního výběru

 1. Úklid Kulturního domu v Hanušovicích po vystoupení žáků na Školní akademii:

termín: 28. 6. 2018, čas: dopoledne, určeno: pro žáky 9. ročníků

 1. Slavnostní předávání vysvědčení:

termín: 29. 6. 2018, čas: 1. vyučovací hodina, určeno: pro žáky naší školy

 1. Schránka důvěry:

nápady, návrhy, názory, připomínky, stížnosti

 1. Zhodnocení práce školní samosprávy předsedů a místopředsedů tříd za šk. rok 2017/2018:

sportovní a kulturní akce, soutěže, olympiády, vystoupení

 

 

Zpracovala: PaedDr. Vladimíra Žídková

                            výchovná poradkyně školy