Zápis ze zasedání 21. 9. 2015

27.09.2015 09:56

1)      Úspěch žáků hanušovické školy – 3. místo – Den policistou v Šumperku

      soutěžně prezentační aktivita pro žáky 9. tříd základních škol – 17. 9. 2015

2)      Exkurze v měsíci září:

Kralický Sněžník – 17. 9. 2015 seznámení s krajinou a ochranou přírody masivu KS

Praděd – 24. 9. 2015  - žáci 8. – 9. ročníku

Kostka – Kolobka, s.r.o., Potůčník 499 – 29. 9. 2015 – žáci 9. A – volba povolání

3)      Sportovní akce v měsíci září:

Přespolní běh Hanušovice – okrskové kolo, žáci 6. - 9. ročníku - 15. 9. 2015

Atletický čtyřboj Šumperk – okresní finále, žáci 6. – 9. ročníku – 22. 9. 2015

Přespolní běh Šumperk – okresní finále, žáci 6. – 9. ročníku – 30. 9. 2015

4)      Další akce v měsíci září:

Ovoce do škol – 1. stupeň – 8. 9. 2015; 22. 9. 2015

Plavání žáků 2. a 3. tříd – 8. 9. 2015, 9. 9. 2015

Dopravní hřiště Mohelnice – 4. ročník – 22. 9. 2015

5)      Prevence rizikového chování žáků:

neomluvená absence, agresivní chování mezi žáky, různé druhy závislostí atd.

6)      Schránka důvěry:

připomínky a stížnosti žáků, dotazy, rady, nápady na školní i mimoškolní akce

7)      Výchovné poradenství na škole:

informace pro vycházející žáky; konzultační hodiny: čtvrtek od 10:30 – 12:00;

po předchozí domluvě i v odpoledních hodinách

 

 

 

 

Zpracovala: PaedDr. Vladimíra Žídková

                        výchovná poradkyně školy