Zápis ze zasedání 22. 2. 2018

23.02.2018 12:53
  1. Projekt: „Brzy  budu čtenářem“ aneb  Návštěva Městské knihovny v Hanušovicích:

termín: 22. 2. 2018, určeno pro žáky 1. ročníku

  1. Lyžařský kurz – Ski areál X park Františkov:

termín: 20. 2. – 22. 2.  2018, určeno pro žáky 8. – 9. ročníku

  1. Divadelní představení: „Duhová zahrada“ v Divadle Šumperk:

termín: 23. 2. 2018, určeno pro žáky 1. – 3. ročníku

  1. Školní projekt: „Ovoce a mléko do škol“:

termín: 27. 2. 2018, 20. 3. 2018,  určeno pro žáky: I. a II. stupně

  1. Etické dílny: „Tvůj život – Tvá volba“; „Kouření“:

termín: 28. 2. 2018, určeno pro žáky 8. A, 8. B

termín: 28. 2. 2018, určeno pro žáky 7. B

  1. Jarní prázdniny:

termín: od 5. 3. 2018 – 9. 3. 2018,  určeno pro: žáky I. a II. stupně

  1. Okrskové kolo v recitaci v Šumperku:

termín: 14. 3. 2018, určeno pro žáky: Daniel Sekanina - V. B; Jiří Marinov -  IX. A

  1. Schůzka školní samosprávy předsedů a místopředsedů tříd:

termín: 26. 3.  2018, čas: 1. vyučovací hodina, místo: multimediální učebna M1

  1. Sběr pomerančové a citronové kůry:

termín: 25. 4. 2018, podmínky: suchá kůra bez dužniny a bez plísně

10)Schránka důvěry:

nápady, návrhy, dotazy, připomínky, stížnosti

 

 

 

 

Zpracovala: PaedDr. Vladimíra Žídková

                        výchovná poradkyně školy