Zápis ze zasedání 23. 2. 2017

08.03.2017 10:50

1)      Masopust:

24. 2. 2017 – první 2 vyučovací hodiny – příprava masek, objasnění tématu, poučení o bezpečnosti

po velké přestávce – masopustní průvod městem v čele s žáky 8. ročníku po Hlavní ulici k Penny, zabočí se ke kapličce a přes sídliště se průvod vrátí na parkoviště u jídelny – proslov starostky a faráře, zpěv písní, každé dítě dostane koblihu a čaj

s sebou: různé řehtačky, trubky, bubínky

2)      Etické dílny:

7.3.2017 – 7.ročník, 14.3.2017 - 6.ročník, 21.3.2017- 8. ročník

 3)   Okrskové kolo v recitaci v Šumperku:

        8.3.2017 SVČ a ZpDVPP Šumperk; 8:00 – 12:00 hod.; Jiří Marinov, 8.A, Lucie Strnadová, 8.A

4)    Okresní finále ve vybíjené Šumperk:

        vybraní žáci 5. ročníku v případě postupu z okrskového kola

5)    Zdravá výživa:     

        16. 3. 2017, třída  2.A a 2.B

6)    Proč je pohyb důležitý?

       16. 3. 2017, třída 3.A a 3.B

7)   Schůzka školní samosprávy předsedů a místopředsedů tříd:

       27. 3. 2017 v 7:45 hod. v multimediální učebně M1

8)   Vzdělávací beseda: ,,Tonda obal na cestách“

       29. 3. 2017, 1. – 7. ročník, 1. – 6. vyučovací hodina

9)   Interaktivní blok:,, Nebezpečná síť:“

       29. 3. 2017, 4. – 5. ročník

10) Miss Popelnice:

       výtvarná soutěž na 1. a 2. stupni základní školy

11) Výsledky sociometrického šetření:

       vyhodnocení  a závěry v jednotlivých třídách

12)  Schránka důvěry:

       rady, nápady, návrhy, náměty, připomínky, stížnosti 

 

 

 

Zpracovala: PaedDr. Vladimíra Žídková

                        výchovná poradkyně školy