Zápis ze zasedání 25. 2. 2016

08.03.2016 11:53

1) Sběr pomerančové a citronové kůry: musí být suchá, bez dužniny a bez plísně termín: 21. 3. 2016 – 1. stupeň; 22. 3. 2016 – 2. stupeň; vrátnice ZŠ a MŠ Hanušovice

2) Etické dílny: třídy 1. stupně – „Jak se bránit v nebezpečné situaci“- I.A, I.B, II.A

                                                 „Jak se stát dobrým kamarádem“ – II.A, II.B, III.A, III.B, V.A

                                                 „Jak překonat starosti ve škole“ – IV.A, IV.B

                                                 „Jak mít pěkný vztah s rodiči“ – V.A

3) Okrskové kolo v recitaci: 2. 3. 2016 Šumperk – David Pikner – V.B; Jiří Marinov – VII.A

4) Okresní kolo v recitaci: 9. 3. 2016 Šumperk – Středisko volného času a DVPP – „Komín

5) Přednášky o výživě -  „Zdravá pětka“: třídy 2. stupně

6) Exkurze v Městské knihovně v Hanušovicích: 17. 3. 2016 – VI. A  - 2. hod.; VI. B – 5. hod.

7) Schůzka školní samosprávy předsedů a místopředsedů tříd: 21. 3. 2016 od 7:45 v M1

8) Velikonoční prázdniny: 24. 3. – 25. 3. 2016

9) Pondělí velikonoční: 28. 3. 2016

10) Komunitní kruhy ve třídách 1. a 2. stupně jako prevence rizikového chování žáků

11) Kontrola přihlášek vycházejících žáků a jejich následné odeslání na SŠ: do 15. 3. 2016

12) Včasné upozornění předsedy třídy na nepřítomnost pedagoga ve vyučování: po 5 min. vyhledat vyučujícího; v případě nepřítomnosti – ředitel, zástupce, ekonomka

13) Příprava na školní akademii třídy 9. A včetně žáků vycházejících z nižších ročníků

14) Hypo program: SVP Dobrá Vyhlídka Špk – pro děti s poruchami pozornosti od 5 – 8 let

15) Schránka důvěry: bez připomínek a stížností

 

Zpracovala: PaedDr. Vladimíra Žídková

                        výchovná poradkyně školy