Zápis ze zasedání 27. 11. 2017

28.11.2017 18:23

Program:

1)      Koncert v Klášterním kostele v Šumperku:

termín. 30. 11. 2017 v 18:00, žáci pěveckého kroužku

2)      Vystoupení recitačního a pěveckého kroužku při Rozsvícení vánočního stromu v Hanušovicích:

termín: 1. 12. 2017, čas: 16:00 hod., místo: Městský úřad v Hanušovicích

3)      Mikulášská dráha:

termín: 1. 12. 2017, čas: dopoledne, určeno pro žáky I. stupně

4)      Fotografování PhotoDienst:

termín: 4. 12. 2017, čas: dopoledne, určeno pro žáky I. stupně

5)      Finanční gramotnost na VOŠ a SPŠ v Šumperku:

termín: 11. 12. 2017, čas: dopoledne, určeno pro žáky 9. A, 9. B

6)      Adventní dílny:

termín: 14. 12. 2017, čas: 16:00 – 18:00 hod., určeno pro rodiče a žáky naší školy

7)      Praktická přednáška I. pomoci:

termín: 18. 12. 2017, čas. 8:35 hod. – 12:00 hod., určeno pro žáky 5. A, 5. B a dle rozpisu

8)      Etické dílny:

termín: prosinec 2017; určeno pro žáky II. stupně dle časového rozpisu

9)      Adopce na dálku:

web naší školy – projekty, finanční prostředky, zapůjčení videí, fotografií, dopisů adoptovaných dívek z Guiney u školního metodika prevence – paní Jany Winklerové

10)  Dodržování školního řádu:

kázeň ve třídách a na školních akcích, včasné příchody do vyučování, určeno: pro žáky školy

11)  Motivace prospěchově slabých žáků k učení:

nabídka doučování žáků ohrožených školním neprospěchem v rámci projektu: „Učíme se spolu

pro život,“ určeno pro žáky II. stupně

12)  Schůzka školní samosprávy předsedů tříd:

termín: 14. 12. 2017, v 7:45 hod. v multimediální učebně M1

13)  Schránka důvěry:

nápady, návrhy, dotazy, připomínky, stížnosti

 

 

  

Zpracovala: PaedDr. Vladimíra Žídková

                            výchovná poradkyně školy