Zápis ze zasedání 27. 4. 2017

03.05.2017 06:00

1)      Sportovní den: „Olympijský odznak, diplom“ aneb „Sazka olympijský víceboj“

termín: 27. 4. 2017; čas: 7:55 hod. – 12:55 hod., žáci: 2. – 9. třídy; místo: tělocvična    

2)      Fotografování žáků 1. stupně:

termín: 3. 5. 2017; dle stanoveného rozpisu jednotlivých tříd na 1. stupni

3)      OF atletika: ,,Pohár rozhlasu 20017“ Šumperk – Tyršův stadión:

termín: 4. 5. 2017; vybraní žáci 6. – 9. ročníku

4)      Fotografování žáků 2. stupně a speciální třídy:

termín: 5. 5. 2017; dle stanoveného rozpisu jednotlivých tříd na 2. stupni

5)      Divadelní představení: ,,Malý Nemo“ – Severomoravské divadlo Šumperk:

termín: 9. 5. 2017; žáci 1. – 3. ročníku, od 10:00 hodin

6)      Přednáška: ,,Kouření – vznik závislosti“:

termín: 9. 5. 2017, žáci 5. ročníku - 5.A : 1. – 2. hodinu, 5.B: 3. – 4. hodinu

7)      Přednáška: ,,Kyberšikana“:

termín: 10. 5. 2017, žáci 6. ročníku - 6.A: 1. – 2. hodinu, 6.B: 3. – 4. hodinu

8)      Přednáška: ,,Poruchy příjmu potravy“

termín: 15. 5. 2017, žáci 7. ročníku – 7.A: 1. – 2. hodinu, 7.B: 3. – 4. hodinu

9)      Schůzka školní samosprávy předsedů a místopředsedů tříd:

termín: 22. 5. 2016, v 7:45 hodin v multimediální učebně M1

10)  Koncert  pěveckého kroužku v klášterním kostele v Šumperku:

termín: 25. 5. 2017, od 18 hodin

11)  Dárky pro adoptované dívky z Guiney:

poděkování žákům naší školy za odevzdání vyrobených i koupených dárků pro dívky

12)  Schránka důvěry:

náměty, návrhy, nápady, připomínky, stížnosti k řešení

 

PaedDr. Vladimíra Žídková

                        výchovná poradkyně školy