Zápis ze zasedání 28. 11. 2016

29.11.2016 07:17

1)      Dílna pro rodiče: 1. 12. 2016, od 15 hod., IV.A

2)      Olympiáda z českého jazyka pro žáky 8. a 9. tříd: 1. 12. 2016, 4. – 6. hod., M1

3)      Nábory:

Střední škola sociální péče Zábřeh:

2. 12. 2016, 5. vyučovací hodina

Střední škola technická a zemědělská Mohelnice:

2. 12. 2016, 6. vyučovací hodina

Střední průmyslová škola elektrotechnická Mohelnice:

2. 12. 2016, 6. vyučovací hodina

Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov:

9. 12. 2016, 5. vyučovací hodina

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební Jeseník:

9. 12. 2016, 6. vyučovací hodina

4)   Filipíny – kino Oko Šumperk: 2. 12. 2016, 7. – 8. ročník

5)   Adventní zpívání a recitace u Městského úřadu v Hanušovicích: 2. 12. 2016

6)   Koncert v Klášterním kostele v Šumperku: 2. 12. 2016, od 18:00 hod.

7)   Mikulášská dráha: 1. stupeň, tělocvična, dle rozpisu

8)   Exkurze: Hvězdárna a planetárium Hradec Králové; prohlídka betlémů -

       Třebechovice pod Orebem: 8. 12. 2016, 5. ročník

9)   Interaktivní blok PPP a SPC Šumperk: ,,Klima v naší třídě“ – 6. ročník

10)   Etické dílny: „Šťastná rodina“ – 6. a 7. ročník, „Tabáček“ – 8. ročník

11) Schůzka školní samosprávy předsedů tříd 1. a 2. stupně: 14. 12. 2016

12) Vánoční charitativní dílny: 15. 12. 2016 od 16:00 – 18:00 v budově školy

13) Kulturní vystoupení recitačního kroužku v DPS v Hanušovicích: 16. 12. 2016

14) Vánoční florbal pro žáky II. stupně: 22. 12. 2016, od 8:00 – 12:00 hod

15) Plánovaná rekonstrukce toalet, podlahy: 1. a 2. patro budovy školy

 

 

Zpracovala: PaedDr. Vladimíra Žídková

                        výchovná poradkyně školy