Zápis ze zasedání 28. 4. 2016

05.05.2016 10:36

1) Myslivecká výstava: 28. – 29. 4. 2016 v Kulturním domě v Hanušovicích: 1. a 5. hod.

2) Exkurze - Úřad práce Šumperk: 8. A + 4 žáci z nižších ročníků – 4. 5. 2016 od 8 – 12 hod.

3) Sběr papíru: 4. 5. 2016 od 8 – 16 hod. u vchodu do tělocvičny

4) Kulturní vystoupení recitačního kroužku ke Dni matek v Domě s pečovatelskou službou v Hanušovicích – 6. 5. 2016 v 10 hod.

5) Pěvecké vystoupení žáků 4. a 5. ročníku na besídce mateřské školy v KD v Hanušovicích 10. 5. 2016 v 16 hod.

6) Pohár Rozhlasu v atletice – Šumperk, vybraní žáci, 19. 5. 2016 od 7:30 – 14:30 hod.

7) Schůzka školní samosprávy předsedů a místopředsedů tříd: 23. 5. 2016 od 7:45 h. v M1

8) Okresní kolo Pythagoriády 6. tříd Šumperk: 4 žáci ze 6. A, 25. 5. 2016 od 8 – 12 hod.

9) Upozornění na výskyt zmijí: vzhledem k mírné zimě a teplému počasí – místo: cestička u tenisových kurtů

10) Schránka důvěry – bez připomínek a stížností

 

 

Zpracovala: PaedDr. Vladimíra Žídková

                        výchovná poradkyně školy