Zápis ze zasedání 29. 1. 2018

01.02.2018 13:09

1)      Beseda – Český červený kříž - ,,Neboj se 1. pomoci“

termín: 29. 1. 2018, určeno pro třídy: 3. A, 3. B

2)      Lyžařský kurz:

termín: 30. 1. – 1. 2. 2018, určeno pro: 3. – 4. ročník

termín: 6. 2. – 8. 2. 2018, určeno pro: 5.  – 6. ročník

termín: 13. 2. – 15. 2. 2018, určeno pro: 8. – 9. ročník

3)      Předávání pololetního vysvědčení:

termín: 31. 1. 2018, čas: I. stupeň – 4. hodina, čas: II. stupeň – 5. hodina

4)      Pololetní prázdniny:

termín: 2. 2. 2018

5)      Školní projekt: „Ovoce a mléko do škol“

termín: 6. 2. 2018, 20. 2. 2018, 27. 2. 2018, určeno pro žáky: I. a II. stupně

6)      Kontrolní vyšetření – SPC Olomouc pro zrakově postižené:

termín: 6. 2. 2018, čas: 9:00 hod., místo: kabinet I. stupně

7)      Školní kolo v recitaci:

termín: 8. 2. 2018, čas: 14.00 hod., místo: M1, určeno pro: žáky I. a II. stupně

8)      Etická dílna:,, Jak přežít s rodiči“

termín: 14. 2. 2018, určeno pro třídu: 6. B

9)      Schůzka školní samosprávy předsedů tříd:

termín: 22. 2. 2018, čas: 7.30 – 7:45 hod., místo: multimediální učebna M1

10)  Divadelní představení v Šumperku: „Duhová zahrada“

termín: 23. 2. 2018, určeno pro: 1. - 3. ročník

11)  Schránka důvěry:

nápady, návrhy, dotazy, připomínky, stížnosti

 

Zpracovala: PaedDr. Vladimíra Žídková

                            výchovná poradkyně školy