Zápis ze zasedání 3. 4. 2019

15.04.2019 13:20

1) Krajské kolo Olympiády v českém jazyce v DDM v Olomouci:

    termín: 4. 4. 2019, čas: 9:30 – 11:30 hod., určeno pro: Alena Malasková, IX. B

2) Etická dílna na téma: „Šikana“:

termín: 10. 4. 2019, určeno: pro žáky 8. A

3) Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky:

1. termín: 12. 4. 2019, 2. termín: 15. 4. 2019, určeno pro žáky 9. ročníků

4) Zápis do 1. třídy:

termín: 17. 4. 2019, čas: 8:00 – 12:00, od 13:00 – 16:00 hod. určeno pro děti narozené od 1. 9. 2012 – 31. 8. 2013

5) Dopravní hřiště Mohelnice:

termín: 25. 4. 2019, určeno pro žáky 4. ročníku

6) Flóra Olomouc:

termín: 25. 4. 2019; určeno pro vybrané žáky 7. a 8. ročníku

7) Beseda se starostou města – s panem Markem Kostkou:

termín: 26. 4. 2019; určeno pro žáky 9. A, 9. B v hodině občanské výchovy

8) Sběr pomerančové a citronové kůry:

termín: 26. 4. 2019, čas: 6:00 – 8:00 hod., místo: vrátnice ZŠ a MŠ Hanušovice suchá, bez dužniny a bez plísně

9) Krajské kolo soutěže Eurorebus v Olomouci:

termín: 28. 4. 2019, čas: 7:45 – 16:00 hod.

10) Praktická přednáška I. pomoci:

termín:29. 4. 2019, čas: 8:35 – 12:00 hod., určeno pro žáky 5. ročníku

11) Ukázka čtenářských dovedností I. A s předáváním čtenářských medailí od 9. A:

termín: 30. 4. 2019 v dopoledních hodinách

 

 

 

Zpracovala: PaedDr. Vladimíra Žídková

                            výchovná poradkyně školy