Zápis ze zasedání 30. 11. 2015

03.12.2015 07:36

1)      Vyhlášení literární soutěže: „Vytvoř si svou knihu, časopis či komiks“ – soutěž je určena pro žáky 1. a 2. stupně, termín odevzdání: 31. 3. 2016, z: vyučující JČ

2)      Bezpečné chování žáků na chodbách, schodištích a v ostatních prostorách školy

3)      Prospěch a chování žáků ve 2. čtvrtletí 1. pololetí školního roku 2015/2016

4)      Lyžařský výcvik pro žáky 3. – 9. r., povinný lyžařský výcvik pro žáky 7. ročníků

5)      Školní kolo olympiády v českém jazyce: pro talentované žáky 8. a 9. tříd, místo: M1, termín: 3. 12. 2015, z: Ží

6)      Mikulášská dráha: pro žáky 1. - 4. ročníku, 4. 12. 2015, místo: tělocvična ZŠ, z: PJ, Raj

7)      Komplexní preventivní program  - Rizikové sexuální chování: 8. 12. 2015, 1. – 2. hod., 9.A, z: Wi+Ru

8)      Etické dílny: pro žáky 8. a 9. tříd, 14. 12. 2015 – 1. - 2. hod.  8.A, 3. – 4. hod. 9.A

 z: Vo, Ru

9)      Kulturní vystoupení žáků recitačního kroužku s vánočním programem: 16. 12. 2015

v 10:00 hod. v Domě pečovatelské služby v Hanušovicích, z: Ží

10)  Schůzka školní samosprávy – předsedů tříd: 17. 12. 2015 v 7:15 – 7:45 hod., z: Ží

11)  Exkurze žáků 7. B do Městské knihovny v Hanušovicích v rámci čtenářských dílen:

17. 12. 2015 v 9: 30 hod., z: Ží

12)  Vánoční dílny: zapojení vyučujících a žáků jednotlivých tříd, finanční příspěvek na projekt: „Adopce na dálku“, termín: 21. 12. 2015, od 16:00 – 18:00 hod.

13)  Schránka důvěry: bez připomínek

 

 

Zpracovala: PaedDr. Vladimíra Žídková

                        výchovná poradkyně školy