Zápis ze zasedání 30. 6. 2016

31.05.2016 20:40

1) Den záchranných složek a pomáhajících organizací: 1. 6. 2016 od 11:00 hodin  - fotbalové hřiště – 3. – 7. ročník

2) Putování za knihou: 2. 6. 2016 od 8:35 – 9:20 hodin – Městská knihovna Hanušovice – třída 6. A; z: Ží

3) Školní výlet: 7. 6. 2016 od 8:00 – 15:00 hodin – ZOO Olomouc; z: De, Pi

4) Elektrovandr: 8. 6. 2016 od 11:00 hodin – za školou – 3. – 6. ročník

5) Školní výlet: 14. 6. 2016 od 8:00 – 16: 00 hodin – Štědrákova Lhota; z: Raj, Sv

6) Noc ve škole: 14. 6. 2016 od 18: 00 hodin – v základní škole; z: Raj, Fl

7) Školní samospráva předsedů tříd: 16. 6. 2016 od 7: 15 – 7: 45 hodin – kancelář výchovné poradkyně; z: Ží

8) Generální zkouška na školní akademii: 21. 6. 2016 od 8:00 – 12:00 hodin – KD Hanušovice – 9. A

9) Školní akademie vycházejících žáků: 22. 6. 2016 od 17:00  - 18:00 hodin – KD Hanušovice; z: Ru

10) Turistická vycházka: 23. 6. 2016 od 7:45 – 12:00 hodin – 1. – 9. třída

11) Slavnostní ukončení školního roku: 24. 6. 2016 od 7:45 – 8:30 hodin – základní škola – 1. – 9. ročník

12) Schránka důvěry: bez připomínek a stížností

 

 

Zpracovala: PaedDr. Vladimíra Žídková

                        výchovná poradkyně školy