Zápis ze zasedání 5. 6. 2019

12.06.2019 05:03

1) Vystoupení zástupce školy – p. Mgr. Petra Jordy: školní řád, vandalismus, vize školy

2) Cyklista roku:

termín: 6. 6. 2019, místo: Mohelnice, určeno: vybraní žáci 4. ročníku

3) Přednáška – Poradna pro zdraví: „Dospívání“

termín: 6. 6. 2019, určeno: 5. A, 5. B, 3. – 4. vyučovací hodinu

4) Akademie Grammy Ostrava:

termín: 6. 6. 2019, místo: Ostrava, určeno: žáci speciální třídy

5) Přednáška – p. Stehlíková: „Šikana – nemoc vztahů“

termín: 7. 6. 2019, určeno: 6. A – 3. – 4. hodinu, 6. B – 5. – 6. hodinu

6) Přednáška – p. Stehlíková:

termín: 7. 6. 2019, určeno: 1. A

7) Přednáška – Poradna pro zdraví: „Kouření“.

termín: 12. 6. 2019, určeno: 5. A

8) Školní výlet – ZOO Olomouc:

termín: 12. 6. 2019, určeno: speciální třída

9) Pasování na čtenáře:

termín: 13. 6. 2019, místo: obřadní síň Městského úřadu v Hanušovicích

10) Přednáška: „Sex, AIDS a vztahy“

termín: 17. 6. 2019, určeno: 9. A – 2. – 3. hod, 9. B – 4. – 5. hodina

11) Přednáška: „Integrovaný záchranný systém“

termín: 18. 6. 2019, určeno: 2. ročník – 1. – 2. hod., 6. B – 3. – 4. hod., 6. A – 19. 6. 2019

12) Školní výlet  - Jeseník:

termín: 19. 6. 2019, určeno. 1. A

13) Školní výlet – tábor – Černý potok:

termín: 20. 6. 2019, určeno: 4. A , 5. A

14) Předávání učebnic, třídnické práce, nácvik akademie – 9. r.:

termín: 25. 6. 2019, určeno: žáci I. a II. stupně

15) Akademie 9. ročníků – generální zkouška, večerní vystoupení:

termín: 26. 6. 2019, určeno: žáci I. a II. stupně – dopoledne; od 17:00 hod. vycházející žáci

16) Turistická vycházka, úklid po akademii – 9. r.:

termín: 27. 6. 2019, určeno: žáci I. a II. stupně

17) Slavnostní předávání vysvědčení:

       termín: 28. 6. 2019, místo: ZŠ a MŠ Hanušovice, vycházející žáci – KD Hanušovice

 

Zpracovala: PaedDr. Vladimíra Žídková, výchovná poradkyně