Zpěv koled na I. stupni

08.01.2017 17:37

Abychom nasáli tu správnou vánoční atmosféru, setkal se celý I. stupeň poslední školní den před vánočními prízdninami na chodbě v přízemí a společně si všichni žáci zazpívali několik nejznámějších koled. Na klavír děti doprovázela paní učitelka Pěničková a pan ředitel Felner. 

 

PJ