Adopce na dálku

 

Projekt pomoci na dálku:  ,,Wontanara"

Do projektu je ZŠ a MŠ zapojena od roku 2008

Adoptované máme 2 dívky: Aissatou Kourouma a Mariama Camara

Do projektu se každoročně zapojuje  414  žáků, učitelů i nepedagogického personálu, kteří aktivně každoročně přispívají částkou, prospěšnou pro obě děti.

 


Cílem tohoto projektu je umožnit vzdělávání konkrétním dětem, jejichž  rodiče nebo opatrovníci si nemohou dovolit uhradit školné a výdaje spojené s výukou. Adoptivní rodiče jsou pravidelně informováni o tom, jak si dítě vede ve škole, mohou si vyměňovat fotografie a dopisovat si.


 

  

    Mariama Camara  - informace, fotografie             Aissatou Kourouma- informace, fotografie

 ,,Wontanara

Je občanské sdružení (dříve  Vysokoškolští humanisté), které působí od roku 1999 a jeho hlavním posláním je šíření humanistických myšlenek a ochrana lidských práv formou rozvojové spolupráce ,kulturně  společenské činnosti a rozšiřováním informovanosti na nevýdělečném základě.

Mezi základní cíle patří vytváření tolerantní multikulturní společnosti – výchova k nenásilí ,respektu ,různorodosti, solidaritě  a toleranci ,rozvojová a globální výchova a osvěta.

Cíle Wontanara

Snaží se o zvyšování veřejného podvědomí o situaci v rozvojových zemích – příčinách, důsledcích i možnostech řešení na speciální pozornosti na dlouhodobou udržitelnost, celkový kontext a smysluplnost.

Upozorňuje na  důsledky ekonomického násilného systému a přímou propojenost  s chudobou rozvojových zemí.

Přispívá ke zlepšení životního  úrovně , přístupu ke vzdělání a zdravotní péče pro obyvatele rozvojových zemí  (především v Africe) formou přímé realizace projektů zahraniční rozvojové spolupráce  a humanistické pomoci i podporou projektů dalších organizací a místních komunit v těchto zemích

Přispívá k rozvoji dobrovolnické práce a širšímu uplatnění dobrovolníků v oblasti rozvojové spolupráce, výchovy a osvěty.

Zprostředkovává pomoc v případech přírodních katastrof či konfliktů především v zemích ,  kde sdružení realizuje dlouhodobé projekty zahraniční dlouhodobé spolupráce-

Snaží se o prevenci diskriminace, rasismu a xenofobie ve společnosti.