Projekt Fond Sidus  - projekt pro nemocné děti

 

Číslo projektu:  4559

Projekt pro základní školy, který pomáhá nemocným dětským pacientům v českých i moravských nemocnicích. ZŠ a MŠ Hanušovice je zapojena již třetím rokem, vlastní projekt probíhá již pět let.

Průběh projektu:

Škola obdrží výrobky , které slouží žákům k zábavě i výuce .Letošní školní rok 2O210/2O11 byla nabídnuta joja, lentikulární magnetky, bublifuky, nálepky a zábavný výukový program pro prvňáčky se zvířátky.

Výrobky jsou nabídnuty žákům a učitelům přes koordinátora školy .Cena jednoho výrobku je 35Kč.

Celkem se na dobročinný projekt ve školním roce 2010/2011 pomohlo vybranou částkou 1890 Kč odprodejem nabídnutých  produktů.

Výtěžek  z prodeje je věnován Pediatrické klinice UK 2LF Fakultní nemocnice v MOTOLE a Dětské Klinice  Fakultní nemocnice Olomouc a to na  nákup potřebných přístrojů pro dětské pacienty.