Projekt IVOŠ - CZ.1.07/1.1.04/01.0154

zvýšení kvality ve vzdělání zavedením interaktivní výuky do škol

 

Projekt je zaměřen na zvyšování kvality ve vzdělávání prostřednictvím zavádění nových metod výuky s využitím multimediální techniky, efektivní využívání ICT při výuce všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů 2. stupně ZŠ. Projekt řeší tvorbu výukových interaktivních modulů pro výuku předmětů: anglický jazyk, český jazyk, matematika, fyzika, biologie a zeměpis na ZŠ. Projektem dojde k rozvoji partnerství a vytvoření sítě partnerských (spolupracujících) škol v oblasti předávání a získávání zkušeností, spolupráce a vzájemné kooperace.

Naše škola se do projektu IVOŠ zapojila na jaře roku 2009 a to 2 učitelé a cca 260 žáků. Učitelé se zúčastnili seminářů, kde byli seznámeni s používáním interaktivní tabule, která byla do naší školy dodána na začátku projektu. Dále byli učitelé seznámeni s tvorbou IVH v programu Active Studio.

Zapojením do projektu IVOŠ naše škola získala interaktivní tabuli s příslušenstvím (hlasovací zařízení), která je hojně využívána nejen učiteli zapojenými do projektu, ale i většinou pedagogů. Pro žáky se interaktivní tabule stala téměř každodenní součásti výuky a umožnila učitelům zpestřit hodinu, vlastní tvorbou IVH, použitím internetu, nebo interaktivních učebnic.