Projekt "Minimalizace šikany" (MIŠ)

 

Číslo projektu : CZ.1.07/1.3.00/08 0229

Do projektu je aktivně zapojeno 14 učitelů, kteří se účastní seminářů projektu od měsíce  února do června ve čtyřech modulech s ukončením  4. června 2011. Škola a pedagogický sbor spolupracují při následných konzultacích a implementaci programu proti šikaně na škole.

Cílem projektu Minimalizace šikany je ukázat jak účinně snížit výskyt šikany  na škole a nabídnout program k širokému užití na základních i středních  školách v ČR. Projekt Minimalizace šikany realizuje a financuje Nadace O2 ,která se dlouhodobě věnuje zlepšení komunikačních problémů dětí a mládeže.

Koordinátorem projektu je občanské sdružení AISIS, specializované na obecně prospěšné a vzdělávací programy. AISIS přináší do škol inovaci a kvalitní program zaměřený na rozvoj kompetencí učitelů.

Program modulů

Modul A  18. - 19. února 2011    Znaky šikany, agresor, oběť bezpečné klima

Modul B  25. - 26. března 2011  Trojrozměrný pohled na šikanu, stádia šikanování

                                                Minimum pro rodiče Minimum pro pedagogy

                                                Postup učitele má-li podezření na šikanu

                                                Odhad závažnosti onemocnění

Modul C 29. - 30. dubna 2011    Práce se třídou

                                               Schéma řešení šikany

                                               Nejčastější chyby při řešení šikany

                                               Strategie  vyšetřování

                                               RTP- rámcový třídní program

Modul D  3. - 4. června 2011     Práce s krizovými scénáři

                                              Nástin Programu proti šikanování-                  

                                              Minimalizace šikany

                                              Evaluace