Projekt „EU – peníze školám“ - CZ.1.07/1.4.00/21.0335

 

Projekt byl vyhlášen v roce 2010. Naše škola podala na jaře 2010 žádost o zapojení do projektu a vybrali jsme si šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (13 ks) a III/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií (31 ks). Naše žádost byla schválena a tak jsme k 1. 9. 2010 začali s vlastní realizací projektu.

V listopadu 2010 proběhlo výběrové řízení na nákup techniky, které vyhrála společnost Boxed, s. r. o. V rámci této dodávky jsme nakoupili 12 NTB pro učitele, 26 PC do počítačové učebny, server, 4 interaktivní tabule v celkové hodnotě 782 642,- Kč.

V únoru 2011 jsme absolvovali školení na tvorbu DUM, kterého se zúčastnilo 15 pedagogů, kteří tak získali osvědčení.

Zpracovali 22 sad DUM a o naší činnosti jsme ke konci března 2011 podali řádnou monitorovací zprávu. V současné době plánujeme další činnost spojenou s tímto projektem.

Vlastního projektu se v letošním školním roce zúčastní 17 pedagogů a prakticky všechny děti ze školy (s výjimkou 1. ročníku), na kterých proběhne (nebo již proběhlo) ověřování DUM.

 

V současné době je projekt v realizaci, průběžně každých 6 měsíců odesíláme monitorovací zprávy.