Řemesla

 

Oficiální název: „Aktivní motivace žáků základních škol = jistota pro budoucnost řemesel“

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/01.0194

Forma zapojení školy do projektu: ze strany žáků – počet (odhad), počet učitelů – aktivně zapojených do projektu a následně využívající projekt:

Do dvouletého projektu: „Aktivní motivace žáků základních škol = jistota pro budoucnost řemesel“ se zapojili žáci 8. a 9. Ročníků v počtu 92 žáků formou exkurzí do výrobních podniků a středních škol, organizovaných náborů firem a středních škol i učilišť v hodinách občanské výchovy, ukázkových dnů přibližujících učební a studijní obory. Dalším 56 žáků ze 7. tříd byly poskytnuty metodické podklady a materiály, výukové moduly a propagační nástroje pro vzdělávání, prezentaci a přiblížení řemeslných a technických oborů.

Aktivně se do projektu zapojila výchovná poradkyně PaedDr. Vladimíra Žídková, členka realizačního týmu a specialistka exkurzí, která získala ocenění v podobě Děkovného certifikátu za účast v projektu a za významný přínos při řešení klíčových aktivit projektu a splnění monitorovacích ukazatelů.

Materiály z projektu – CD, DVD, letáky, metodiky, katalog řemesel, interaktivní přenos informací do výuky, webový portál www.otevrisedovednostem.cz následně využívá i paní učitelka Mgr. Delana Mikolášová ve vyučovacím předmětu – pracovní činnosti – v tematickém celku učiva Svět práce.