Učíme se spolu pro život II

 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011454 

 

Projekt je realizován v mateřské škole , základní škole a ve školní družině.

V mateřské škole je zaměřen na   osobnostní rozvoj pedagogů, vzdělávání v oblasti čtenářské gramotnosti, inkluze a informačních technologií. Pro děti do tří let  je využita i podpora chůvy.  Pedagogové  v rámci projektu sdílí i zkušenosti s ostatními mateřskými školami a pořádají pro rodiče odborná setkání.

V základní škole a ve školní družině  je projekt zaměřen na vzdělávání pedagogů v oblasti osobnostního rozvoje a na společné vzdělávání žáků. Pro žáky jsou realizovány čtenářské kluby, kluby logiky a deskových her  a badatelské kluby. Pro žáky se je realizováno v rámci projektu i doučování.