Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002907
Název projektu: Učíme se spolu pro život
Cílem projektu je podpořit mateřskou a základní školu při společném vzdělávání dětí a žáků.
 
1. V oblasti osobnostně profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a vzájemné spolupráce při společném vzdělávání dětí/žáků.
 
 2. personálním posílení chůvy v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. 
 
3. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity zejména klub zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy. Aktivity jsou poskytovány žákům zdarma

 

Registrační číslo:                 CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002907

Název projektu:                    Učíme se spolu pro život

Cílem projektu je podpořit mateřskou a základní školu při společném vzdělávání dětí a žáků.

 

1. V oblasti osobnostně profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a vzájemné spolupráce při společném vzdělávání dětí/žáků.

 

 2. personálním posílení chůvy v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků.

 

3. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity zejména klub zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy. Aktivity jsou poskytovány žákům zdarma