Exkurze Miele Uničov 5.11.2014

Ve středu 5. listopadu se třída VI.B hanušovické základní školy vydala na exkurzi do společnosti Miele Uničov. V tomto podniku se vyrábí bílá technika pro domácnosti i pro větší provozovny, konkrétně pak sušičky, pračky a myčky nádobí.

V podniku nás přivítala paní Večerková, které působí ve firmě v odboru pro styk s veřejností. Ta nás odvedla do jídelny, kde děti dostaly sluchátka a porty pro výklad v provozu a předala nás vedoucímu provozu, který nás následně během celé exkurze doprovázel.

Nejprve jsme zamířili do výrobní haly, ve které se kompletovaly myčky na nádobí a sušičky. Děti si prohlédly jednotlivé fáze výroby, která probíhá jako nepřetržitá kontinuální činnost, kdy na jedné straně vstupují do výroby jednotlivé komponenty a na konci každou minutu opustí linku jeden hotový výrobek.

Potom jsme pokračovaly do haly, kde se vyráběly různé kovové a plastové součástky. Odtud jsme přešli spojovacím krčkem do sekce, kde se vyráběly pračky. Na závěr jsem navštívili sklady, ve kterých byla instalována nová automatická linka, která pomocí speciálního softwaru dokáže nalézt uskladněné komponenty.

Nejvíce nás asi zaujali roboti, kteří byli součástí výrobních linek a pomocí kterých se prováděly operace náročné na manipulaci s výrobkem. Také se všem líbil pořádek a řád, který panoval ve všech halách, každá věc nebo nástroj měli své přesně určené místo, každý přesně věděl, co má dělat a vše je dopředu podrobně naplánováno.

Jsme rádi, že děti si mohly prohlédnout výrobní podnik, ve kterém se vyrábějí známé domácí spotřebiče technologií a postupy, které odpovídají 21. století.

mgr. Petr Jorda