Exkurze-VOŠ a SPŠ Šumperk 8. 4. 2014

Exkurze na SPŠ a VOŠ v Šumperku byla druhou exkurzí v rámci projektu. Cílem exkurze bylo seznámit žáky 6. ročníku se SPŠ a VOŠ v Šumperku, která patří mezi nejstarší průmyslové školy v našem okolí a ukázat dětem, že i fyzika může být zábavná.

Po příjezdu do školy se nás ujala paní učitelka Štrbíková, která se nám po většinu času stráveného ve škole věnovala a organizovala nám pobyt. Nejdříve jsme byli seznámeni se školou. Prošli jsme si různé odborné učebny, podívali jsme se do výtvarných dílen, byly nám ukázány specializované učebny pro výuku elektrikářů i výtvarníků. Děti byly také seznámeny se základní charakteristikou oborů, které se ve škole studují a za jakých podmínek je možné je v budoucnu studovat.

Potom jsme zamířili do jedné z učeben, kde jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna skupina zůstala v učebně, kde se pod metodickým vedením studentů školy věnovala pokusům a ukázkám z fyzikální tématikou. Děti si vyzkoušely, jaké vlivy mají různé povrchy na předměty, které jsou po nich taženy, že naše oko nás může velice klamat a také třeba, že sestavit správnou dráhu, po které by kulička sjela dolů, není zrovna nejlehčí.

Druhá skupina šla do odborné učebny pro výuku fyziky, kde pod vedením místního učitele fyziky řešila, jak spočítat hustotu neznámého tělesa. Pan učitel dětem vysvětlil, jak starověký fyzik a matematik Archimedes přišel na svůj objev vztlakové síly a jak tento poznatek je možné využít při měření hustoty tělesa.

Po hodině se obě skupiny prohodily a všichni si tak mohli vyzkoušet všechna stanoviště. Potom už bylo na čase se vydat domů Všem se exkurze moc líbila a věříme, že mnohé žáky šestého ročníku inspirovala k tomu, aby se sami přesvědčila, že fyzika není jenom nudná věda o výpočtech a vzorečcích, ale zajímavá vědní disciplína se spoustou tajemství.

Mgr. Petr Jorda