Vážení rodiče,

dovolte, abychom Vás seznámili s aktualizací vnitřního řádu ŠD, která platí od 1. 9. 2017. Tento dokument je k nahlédnutí níže v odkazu a ve vrátnici školy.

 

Zavedení bezhotovostní platby v ŠD

5. Průběh plateb ŠD – zavedení bezhotovostní platby

 

Doplněné body řádu

9. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ŠD

10. Ochrana před sociálně patologickými jevy

15. Práva žáků ŠD:

16. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků a pravidla o vzájemných vztazích zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky

17. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků ŠD

 

Vnitřní řád ŠD