Zápisy ze zasedání 14/15

Schůzka dne 25. 6. 2015

05.07.2015 14:51
1)      Finanční přínos charitativního maratonu – Adopce na dálku: ve výši 7 000 Kč; vyhodnocení třídy I. B s nejvyšším finančním příspěvkem na žáka; pochvala hudebnímu kroužku za kulturní vystoupení, keramickému kroužku za zhotovení výrobků k...

Schůzka dne 15. 5. 2015

20.05.2015 12:47
1)      Fotografování nejlepších žáků: pátek 22. 5. 2015 1. vyučovací hodinu – 7:45 – 8:30 hod. 2)      Charitativní maraton: 29. 5. 2015, účastnický poplatek 20 Kč – lze dobrovolně zvýšit dle možností žáků, výherce – třída s nejvyšším...

Schůzka dne 30. 4. 2015

06.05.2015 12:23
  1)      Sběr papíru – 26. 5. 2015 od 8:00 – 16:00 u vchodu do tělocvičny 2)      Charitativní maratónský běh – 29. 5. 2015  - dopoledne pro žáky, odpoledne pro rodiče; poplatek na osobu 20 Kč, běh v odlišném oblečení tříd; výzdobu...

Schůzka dne 23. 3. 2015

30.03.2015 07:44
1)      ,,Žákovské logo školy“: soutěž v kategoriích žáků naší školy : 1. – 3. třída, 4. – 6. třída, 7. – 9. třída, soutěží třídy i jednotlivci s odůvodněním, proč si zvolili právě toto logo; odborná komise ve složení: Mgr. Hana Jordová, Mgr. Iveta Vondrušková, Jana...

Schůzka dne 26. 2. 2015

02.03.2015 07:28
1)      Informace pro rodiče a žáky 8. ročníků – workshop středních škol: čtvrtek 26. 2. 2015 od 9 – 17 hod. v hotelu Elegance v Šumperku (za obch. domem) žáci i rodiče budou seznámeni s prezentací projektu: ,,Podpora technického a přírodovědného...

Schůzka dne 19. 1. 2015

23.01.2015 12:09
  1)  Školní kolo v recitaci: I. a II. stupeň: čtvrtek 5. 2. 2015 ve 14 hod. ve Vv; přihlášky odevzdat do 26. 1. 2015  - za I. stupeň: p. uč. Janočkové; za II. stupeň: p. uč. Žídkové 2)   Informace k pilotnímu ověřování organizace přijímacího řízení na...

Schůzka dne 18.12. 2014

07.01.2015 12:57
1) vánoční besídka – hodnocení programu, poděkování žákům a učitelům za přípravu   2) kulturní vystoupení recitačního kroužku s vánoční tematikou v Domě pečovatelské služby v Hanušovicích: 18. 12. 2014 v 10...

Schůzka dne 24.11. 2014

26.11.2014 08:29
1)      informace ředitele školy – pana Ing. Františka Felnera o zabezpečení školy či školského zařízení dle pokynů ministra školství, mládeže a tělovýchovy Marcela Chládka:   a)      podle svých možností a ve spolupráci se zřizovateli řešit...

Schůzka dne 30.10. 2014

05.11.2014 18:38
1) nová bezpečnostní opatření školy   2) sběr papíru  - podzimní termín: 5. 11. 2014 od 8:00 – 16:00 hodin u vchodu do tělocvičny                           3) vánoční...

Schůzka dne 22.9. 2014

03.10.2014 20:15
1) přivítání předsedů a místopředsedů tříd panem ředitelem školy Ing. F. Felnerem, úvodní slovo zaměřené na ochranu majetku školy, nové vybavení odborných učeben fyziky a chemie v rámci projektu školy, mezilidské vztahy mezi spolužáky a prevence rizikového chování – šikana,...