Zápisy ze zasedání 18/19

Zápis ze zasedání 5. 6. 2019

12.06.2019 05:03
1) Vystoupení zástupce školy – p. Mgr. Petra Jordy: školní řád, vandalismus, vize školy 2) Cyklista roku: termín: 6. 6. 2019, místo: Mohelnice, určeno: vybraní žáci 4. ročníku 3) Přednáška – Poradna pro zdraví: „Dospívání“ termín: 6. 6. 2019, určeno: 5. A, 5. B, 3. – 4. vyučovací hodinu 4) Akademie...

Zápis ze zasedání 2. 5. 2019

06.05.2019 18:03
1) Čtení v Mateřské škole v Hanušovicích: termín: 6. 5. 2019, 13. 5. 2019; čas: od 9:00 hod., třída III.A 2) Školní výlet 9. tříd: termín: 13. 5. – 14. 5. 2019, místo: Pastviny 3) Vystoupení recitačního kroužku ke Dni matek: termín: 12. 5. 2019, místo: Kulturní dům Hanušovice, čas: od...

Zápis ze zasedání 3. 4. 2019

15.04.2019 13:20
1) Krajské kolo Olympiády v českém jazyce v DDM v Olomouci:     termín: 4. 4. 2019, čas: 9:30 – 11:30 hod., určeno pro: Alena Malasková, IX. B 2) Etická dílna na téma: „Šikana“: termín: 10. 4. 2019, určeno: pro žáky 8. A 3) Jednotná přijímací zkouška z českého...

Zápis ze zasedání 13. 2. 2019

20.02.2019 11:41
1)  Projekt – Ovoce a zelenina do škol + Mléko do škol: termín: 19. 2. 2019, 26. 2. 2019, určeno pro žáky 1. a 2. stupně 2)  Okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce: termín: 14. 2. 2019, určeno pro žáka - David Tomaško, IX. A 3) „Už jsem čtenář“ – návštěva Městské knihovny...

Zápis ze zasedání 5. 12. 2018

06.12.2018 06:01
Návštěva Vlastivědného muzea v Šumperku - výstava betlémů: termín: 6. 12. 2018; určeno pro žáky II. A, II. B Olympiáda v českém jazyce: termín: 6. 12. 2018, určená pro žáky 8. a 9. tříd, čas: 9:35 – 11:35 hod., místo: M1 Čertovský projektový den: termín: 7. 12. 2018, určeno pro...

Zápis ze zasedání 3. 10. 2018

10.10.2018 19:22
Informace ředitele školy o rekonstrukci budovy základní školy včetně tělocvičny: oprava tělocvičny, rekonstrukce hřiště, nové vybavení družin I, II, malování tříd Informace výchovné poradkyně o plánovaných akcích pro vycházející žáky: „Burza práce a vzdělání, „Scholaris 2018“, Setkání rodičů...