Zápisy ze zasedání 18/19

Zápis ze zasedání 5. 12. 2018

06.12.2018 06:01
Návštěva Vlastivědného muzea v Šumperku - výstava betlémů: termín: 6. 12. 2018; určeno pro žáky II. A, II. B Olympiáda v českém jazyce: termín: 6. 12. 2018, určená pro žáky 8. a 9. tříd, čas: 9:35 – 11:35 hod., místo: M1 Čertovský projektový den: termín: 7. 12. 2018, určeno pro...

Zápis ze zasedání 3. 10. 2018

10.10.2018 19:22
Informace ředitele školy o rekonstrukci budovy základní školy včetně tělocvičny: oprava tělocvičny, rekonstrukce hřiště, nové vybavení družin I, II, malování tříd Informace výchovné poradkyně o plánovaných akcích pro vycházející žáky: „Burza práce a vzdělání, „Scholaris 2018“, Setkání rodičů...