O nás

 

Pěvecký sbor Slavíci z Hanušovic vznikl v průběhu školního  roku 2015/2016, když na hanušovickou školu nastoupila paní učitelka Pěničková. Zpočátku se jednalo a malé sdružení zpěváčků, kteří se poprvé předvedli na vánočním zpívání u tradičního rozsvícení vánočního stromu u Městského úřadu v Hanušovicích a na další zpívání se děti scházely příležitostně. 

V následujícím školním roce začal již pravidelně pracovat na škole pěvecký kroužek, který se i nyní  schází každou středu od 13:00 do 14:00 hodin a do sboru se hlásily děti od 4. do 6. třídy. Protože práce ve školním pěveckém sboru je sice náročnější, vyžaduje pravidelnou docházku, píli a vytrvalost, zato odměnou je krásný zážitek ze společného zpívání, vydrží v kroužku jen ti nejpracovitější zpěváčci a ostatní nás většinou po roce opouštějí.

V letošním školním roce se sešly děti (převážně ze IV. A a III. A, ale i další),  které opravdu zpívat chtějí a práce s nimi je skutečná radost. Velkou posilou sboru je nová paní učitelka Juřičková, absolventka šumperského sboru Motýli, která pečuje o správnou hlasovou výchovu sboristů. Také bez profesionálního klavírního doprovodu pana učitele Pavla Hrdiny si nedovedeme již naši práci představit.

Aby se mohl pěvecký sbor důstojně reprezentovat, vyžaduje to i  další záležitosti technického a organizačního charakteru. S dětmi jsme společně vymysleli název Slavící z Hanušovic, Matouš Felner k němu vytvořil logo a vystupujeme v nových jednotných úborech. Dětem velice sluší a jsou opravdu zdařilé. Na jejich realizaci se podílela paní Piknerová a naše asistentka Petra Unzeitigová.

Každoročně se účastníme Rozsvícení vánočního stromu v Hanušovicích, dvakrát ročně vystupujeme na koncertě v Klášterním kostele v Šumperku a ve škole zpíváme na nejrůznějších akcích. Letos se v dubnu chystáme na nesoutěžní přehlídku ZLATÁ LYRA v Šumperku, kde vystoupí 21 pěveckých sborů z celého šumperského okresu. V listopadu nás čeká vystoupení na festivalu LOUČENSKÁ VLOČKA. Tento jedinečný hudební festival dětských sborů letos přivítá nejen dva české sbory, které se řadí k tomu nejlepšímu v ČR, ale také sbor Schola Cantharel, který dorazí až z daleké Provence.

Moc si vážíme spolupráce rodičů, která je pro bezproblémové fungování sboru nezbytná. Děkujeme všem jmenovaným a doufáme, že nám společné nasazení vydrží co nejdéle!

Ve svých řadách rádi přivítáme nové členy sboru. Základním  předpokladem pro úspěšnou práci je  především to, aby děti, které rády zpívají, chtěly pracovat a opravdu pravidelně kroužek navštěvovaly. Vše ostatní se již s námi naučí.