1. Český jazyk

 

 

2. Hudební výchova

Testy on-line:
 

Zajímavé odkazy na internet.

Vyzkoušejte je, ať to můžeme v hodinách hudebky použít.

 

Bicí - online
 
Beatbox online
 
Butonbeats
 
Virtual keyboard
 
Srandička
 
Online hudební nástroje
 
Don‘t Worry, Be Happy!
 
 

Masopust - odkazy

Jak se slaví masopust 
 
Omalovánky - masopust
 
Jak na masopustní masky
 
Recept na masopustní jídlo
 
Námět na písničky:
 
Další odkazy - téma na masopust
 

3. Fyzika

 
9. ročníky - otázky na opakování k písemce.
 
 1. Z čeho se skládá atom, popiš jednotlivé části a jaké mají náboje.
 2. V jakém tělese může proudit elektrický proud?
 3. Jaké částice v kapalinách přenáší elektrický náboj?
 4. Co to je elektrický proud?
 5. Jak se značí elektrický proud a jaké má jednotky, čím se měří?
 6. Jak se značí elektrické napětí a jaké má jednotky, čím se měří?
 7. Jak se značí elektrický odpor a jaké má jednotky, čím se měří?
 8. Na čem závisí elektrická odpor? Popiš.
 9. Napiš kouzelný trojúhelník na Ohmův zákon, popiš veličiny a jednotky.
 10. Vypočítej: Topnou spirálou rychlovarné konvice protéká proud 5 A při napětí 230 V. Vypočítej odpor topné spirály.
 11. Jak se vypočítá výkon elektrického proudu, jaké má jednotky.
 12. Vypočítej: Příkon rychlovarné konvice je 1,2 kW. Konvice je připojená na napětí 0,120 kV. Jaký protéká rychlovarnou konvicí proud?
 13. Převody (bude jich více) :-):

        2000 mV =                                           V

        5 kA =                                                 A

        10 MA =                                             A

        1000 V =                                            kV

        15 kΩ =                                             Ω,

 
Zajímavé odkazy:.
 

https://www.labo.cz/mft/konvertor.htm

https://www.zslado.cz/vyuka_fyzika/testy.html

zapojování elektrických obvodů


Odkaz na animace fyzikálních dějů.

https://phet.colorado.edu/en/simulations/filter?subjects=physics&sort=alpha&view=grid