Zápis do první třídy školního roku 2020/21

 
 
Vážení rodiče, 
 
vzhledme k režimu mimořádné události, ve které je momentálně naše školství, jsme nuceni změnit formu zápisu do první třídy oproti předchozím rokům. V letošním školním roce proběhne pouze FORMÁLNÍ část zápisu bez přítomnosti dětí ve škole.
 
Vlastní průběh a organizace zápisu:
 
  • stáhněte si "Osobní list" a vyplňte všechna bílé pole (u položek "druh zápisu", "odklad školní docházky" a "navštěvovalo dítě MŠ" zvýrazněte a podtrhněte správnou odpověď)
  • v případě, že budete žádat o PŘIJETÍ DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY, stáhněte si "Žádost o přijetí dítěte"
  • v případě, že budete žádat o ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY, stáhněte si "Žádost o odklad"
 
Oba dokumenty (osbní list a žádost o přijetí nebo žádost o odklad) pošlte do pátku 17. 4. 2020 na adresu
 
zapis@zshanusovice.cz
 

Vzhledem k neustále se měnící situaci v souvislosti s nákazou Covid-19 v České republice bude další postup následující:

  • Termín na osobní návštěvu školy, který byl stanoven na 15. 4. 2020 se ODKLÁDÁ na pozdější termín, které včas oznámíme.
  • Pokud jste informace o vašem dítěti poslali e-mailem, byli jste zadáni do naší databáze a v tuto chvíli máte vše vyřízené. Pouze v případě, že bychom v údajích, které jste nám poslali, našli nějaké nejasnosti, budeme vás kontaktovat emailem, nebo telefonicky.
  • V případě, že jste si byli ve čtvrtek 2. 4. 2020 ve škole pro složku s potřebnými formuláři, prosíme o jejich pečlivé vyplnění a vhození do schránky u hlavního vchodu do školy nejpozději do pátku 17. 4. 2020. V případě potřeby vás také budeme kontaktovat.
  • Připomínáme povinnost zákonných zástupců zažádat o přijetí do školy svých dětí kterým byl v loňském roce udělen odklad.
  • O dalším postupu v souvislosti s nástupem nových prvňáčků do školy budete včas informováni.

 

František Felner

ředitel školy