UČIVO V RÁMCI MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ

Vážení rodiče,

vzhledek k aktuálni situaci bude minimálně do 29.3.2020 
zrušen přístup do školy. 
Pokud se potřebujete domluvit s vyučujícími, kontaktujte je na jejich emailech.

Upozornění pro zákonné zástupce žáků, kteří se dosud nezapojili do stávajícího systému vzdělávání v rámci nouzového stavu v ČR

 
Upozorňujeme, že Vaše děti nemají prázdniny a mají povinost se vzdělávat dle materiálů připravených svými učiteli do jednotlivých předmětů, součástí je hodnocení zadávaných úkolů. 
Prosím, kontaktujte své třídní učitele.
František Felner, ZŠ a MŠ Hanušovice

Informace

Pro rodiče, kteří žádají o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení sdělí do 18.3.2020 na email: zs.hanusovice@seznam.cz - jméno, příjmení dítěte a zákonného zástupce.

Formulář si pak můžete vyzvednout před hlavním vchodem do školy ve čtvrtek 19.3.2020 od 7.00 do 7.30 hod.

Zákaz vstupu do areálu školy

Pro rodiče a veřejnost.
 
V případě potřeby pište na email:
 

zs.hanusovice@seznam.cz

Upozornění k aktuální situaci 

Upozorňujeme občany, že od 16.3.2020 bude do odvolání 

uzavřen provoz MŠ Hanušovice

Školní jídelna se uzavře od 17.3.2020 do odvolání.

Více informací města Hanušovice zde.

Kroužek sebeobrany se do odvolání nekoná!

Vážení rodiče, žáci,

Jak jistě víte, tak na základě nařízení vlády jsou od středy 11. 3. 2020 uzavřeny všechny střední a základní školy (mateřské školy a jesle jsou zatím v provozu). Toto opatření se týká samozřejmě i naší základní školy v Hanušovicích.

 

Kde bude učivo k dispozici?

Informace o učivu budou pro žáky k dispozici na dnešní 11.3. standardními komunikačními kanály – sms, e-mail, i-škola. Nyní už je spušten odkaz v horní části stránek s informacemi o učivu podle rozvrhu od 12.3.2020.

 

Jak je to s obědy?

Po dobu uzavírky školy mají všichni žáci automaticky odhlášené obědy.

 

Kde získat formulář - žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení?

V kanceláři školy ve dnech:

středa 11.3.2020, čtvrtek 12.3.2020 - od 8.00 hod. do 12.00 hod., 

pátek 13.3.2020 - od 7.00 do 10.00 hod.

 

Tělocvična bude až do odvolání uzavřena pro jakoukoliv sportovní aktivitu.

 

Na stránkách školy budeme postupně doplňovat aktuální informace k učivu a organizaci. 

Prosím sledujte naše stránky.

 

ZŠ a MŠ Hanušovice

 

 

Na stránkách školy budeme postupně doplňovat také všechny aktuální informace. 

Informace pro rodiče

v rámci aktuální situace ohledně šíření respiračních onemocnění Vás chci informovat o krocích, které jsme učinili ve škole.

Provedli jsme a provádíme průběžné poučení žáků o základních hygienických návycích a zodpovědném chování vůči okolí.

Provádíme běžné úklidové práce s větším důrazem na čištění dotykových ploch - splachovače, vypínače světel, páky vodovodních baterií, čištění počítačových klávesnic, kliky dveří, čištění ploch žákovských lavic. 

Aby tato opatření byla účinná, tak Vás Tímto žádám o spolupráci při osvětě ohledně dodržování základních hygienických návyků.

Prosíme také o pečlivé zvážování zdravotního stavu vašich dětí. V případě zhoršení jejich zdravotního stavu, nechte děti raději doma.

Dále uvádíme odkazy na oficiální zdroje se kterými pracujeme:

Jak snížit riziko nakažení

Co dělat pokud cestujeme

10 zásad hygieny - doporučení lékárníků

Informace MZV-ČR

Informace MZCR

Informace k cestování - olomouckého kraje

František Felner, ZŠ a MŠ Hanušovice

Název:

Základní škola a Mateřská škola Hanušovice,
okres Šumperk

Právní forma:

Příspěvková organizace

Adresa:

Hlavní 145, 788 33 Hanušovice

IČO:

603 41 807

Statutární zástupce:

Ing. František Felner

Zřizovatel:

Město Hanušovice

Adresa zřizovatele:

Hlavní 92, 788 33 Hanušovice

IČO zřizovatele:

003 02 546