Pozvánka

na 19. ročník setkání rodičů a žáků 8. a 9. tříd se zástupci středních škol Olomouckého a Pardubického kraje, které se uskuteční v pondělí 11. listopadu 2019 od 16:30 – 18:00 hodin ve školní jídelně ZŠ a MŠ Hanušovice v souvislosti s volbou povolání, výběrem středních škol, seznámením s podmínkami přijímacího řízení, dny otevřených dveří, poskytovanými stipendii i s uplatněním žáků na trhu práce v rámci regionu i České republiky.

Toto setkání bude obohaceno prezentací elektromobilu Nissan Leaf s možností projížďky pro rodiče i žáky. Další střední školy přislíbily prezentaci a ochutnávku výrobků svých žáků.

Na setkání nebudou chybět ani zástupci Informačního a poradenského střediska při Úřadu práce v Šumperku s nabídkou testu profesní orientace a dotazníku volby povolání a plánování profesní kariéry pro zájemce z řad vycházejících žáků.

Těším se na osobní setkání s Vámi všemi!                            

PaedDr. Vladimíra Žídková, výchovná poradkyně školy

Název:

Základní škola a Mateřská škola Hanušovice,
okres Šumperk

Právní forma:

Příspěvková organizace

Adresa:

Hlavní 145, 788 33 Hanušovice

IČO:

603 41 807

Statutární zástupce:

Ing. František Felner

Zřizovatel:

Město Hanušovice

Adresa zřizovatele:

Hlavní 92, 788 33 Hanušovice

IČO zřizovatele:

003 02 546