Přejeme klidný prázdninový čas

ZŠ a MŠ Hanušovice.

Informace školní jídelny

Od 1.7.2020 se opět začínají vydávat obědy do jídlonosičů, případně je možné tyto obědy konzumovat přímo v jídelně.

Provoz jídelny se pro veřejnost řídí aktuálními 

hygienickými předpisy a nařízeními.

Jídelna bude v době prázdnin uzavřena od 15.7.do 31.7.2020.

ZŠ a MŠ Hanušovice


UČIVO V RÁMCI MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ

Vážení rodiče,

vzhledek k aktuálni situaci bude do odvolání 
zrušen přístup do školy.  V jednotlivývh složkách u tříd druhého stupně je doplněn rozvrh videokonferencí pro žáky.
Pokud se potřebujete domluvit s vyučujícími, kontaktujte je na jejich emailech.

Kroužek sebeobrany pořádaný městem Hanušovice pokračuje ve své činnosti i přes prázdniny.

Informace pro rodiče

v rámci aktuální situace ohledně šíření respiračních onemocnění Vás chci informovat o krocích, které jsme učinili ve škole.

Provedli jsme a provádíme průběžné poučení žáků o základních hygienických návycích a zodpovědném chování vůči okolí.

Provádíme běžné úklidové práce s větším důrazem na čištění dotykových ploch - splachovače, vypínače světel, páky vodovodních baterií, čištění počítačových klávesnic, kliky dveří, čištění ploch žákovských lavic. 

Aby tato opatření byla účinná, tak Vás Tímto žádám o spolupráci při osvětě ohledně dodržování základních hygienických návyků.

Prosíme také o pečlivé zvážování zdravotního stavu vašich dětí. V případě zhoršení jejich zdravotního stavu, nechte děti raději doma.

Dále uvádíme odkazy na oficiální zdroje se kterými pracujeme:

Jak snížit riziko nakažení

Co dělat pokud cestujeme

10 zásad hygieny - doporučení lékárníků

Informace MZV-ČR

Informace MZCR

Informace k cestování - olomouckého kraje

František Felner, ZŠ a MŠ Hanušovice

Název:

Základní škola a Mateřská škola Hanušovice,
okres Šumperk

Právní forma:

Příspěvková organizace

Adresa:

Hlavní 145, 788 33 Hanušovice

IČO:

603 41 807

Statutární zástupce:

Ing. František Felner

Zřizovatel:

Město Hanušovice

Adresa zřizovatele:

Hlavní 92, 788 33 Hanušovice

IČO zřizovatele:

003 02 546