Informace

aktuální rozvrh distanční výuky od 2.11. bude na uložišti materiálů pro jednotlivé třídy v neděli 1.11. večer.

Milí žáci a vážení rodiče,

od 1. září pracuji u vás ve škole jako sociální pedagog. Za tímto složitým názvem se skrývá člověk, který vás vyslechne, pomůže najít řešení vašeho trápení a můžete se mu beze strachu svěřit.

Protože jsme nyní ve velmi složité a divné době, nabízím vám, milí žáci, možnost „popovídat“ si se mnou online. Na stránce školy je odkaz - pod přihlášením do školy online - Online poradna, který vás po přihlášení vaším školním e-mailem přesměruje do prostředí internetové aplikace Teams. Je to bezpečná aplikace, protože ji mohou používat jen žáci naší školy, nikdo jiný se tam přihlásit nemůže.

Můžeme spolu komunikovat pomocí klasického chatu (něco jako Messenger nebo WhatsApp) nebo si můžeme zavolat či komunikovat pomocí videohovoru (který znáte ze Zoom). Když nebudu náhodou připojen, můžete mi nechat vzkaz, a já se vám ozvu.

Samozřejmě nabízím i komunikaci vám, rodičům. Jako prvotní kontakt uvádím svůj e-mail, v případě další potřeby se domluvíme individuálně a podle aktuální situace v ČR.

Samozřejmě platí, že co mi řeknete, zůstane jen mezi námi.

Děkuji za vaši důvěru.

Školní sociální pedagog Jan Vrba. jan.vrba(zav)zshanusovice.cz

 

Jak to bude s ošetřovným?

Informace MPSV - zde

Informace k organizaci výuky

od 14.10. do 23.10.2020

I. stupeň

II. stupeň

Informace ŠJ

Všichni žáci přihlášení na obědy do ŠJ jsou automaticky odhlášeni na období od 14.10. do 23.10.2020
 

Informace k výdeji stravy pro cizí strávníky od 12.10.2020

 

------------------DŮLEŽITÁ INFORMACE-------------------

 

Vážení rodiče,

rádi bychom Vám sdělili, že na základě novelizace Školského zákona 561/2004 Sb., bude v případě uzavření školy (nebo třídy) v důsledku pandemie Covid-19 distanční výuka POVINNÁ. 

Výuka bude probíhat on-line přes aplikaci Zoom, popřípadě bude vyučující posílat učební materiály na e-mail Vašeho dítěte (od 4. ročníku) nebo na Váš email. 

Pokud nemáte možnost internetového připojení, budete pro své dítě dostávat učební materiály před školou. Přesný termín bude upřesněn v okamžiku, pokud k uzavření školy (nebo třídy) dojde. 

Také Vás může vyučující kontaktovat z telefonního čísla, které je uvedeno v žákovské knížce, proto si ho prosím uložte a v případě zmeškaného hovoru volejte zpět.

 

Upozornění pro návštěvy školy!

Zákaz vstupu cizím osobám. Vstup do školy jen s rouškou.

Vyhrazujeme si právo změny při změně aktuální hygienické situace.

Při vstupu do budovy školy použijte desinfekci
a doporučujeme vstup s rouškou!
Vyhrazujeme si právo změny při změně aktuální hygienické situace.

Nové objednávání stravy od 1.9.2020
ve školní jídelně

+ popis přihlášení a ovládání terminálu 

Název:

Základní škola a Mateřská škola Hanušovice,
okres Šumperk

Právní forma:

Příspěvková organizace

Adresa:

Hlavní 145, 788 33 Hanušovice

IČO:

603 41 807

Statutární zástupce:

Ing. František Felner

Zřizovatel:

Město Hanušovice

Adresa zřizovatele:

Hlavní 92, 788 33 Hanušovice

IČO zřizovatele:

003 02 546